HƯỚNG DẪN TỐT NHẤT: Dịch vụ Cấp phép Flexnet

Dịch vụ Cấp phép FLEXnet được các ứng dụng Adobe sử dụng để kiểm tra xem bản sao sản phẩm Adobe của bạn có phải là chính hãng hay không. Nó giúp Adobe ngăn chặn vi phạm bản quyền phần mềm. Dịch vụ cấp phép FLEXnet cũng được sử dụng để cung cấp các bản cập nhật phần mềm, lời nhắc cho các giấy phép hết hạn và các thỏa thuận cấp phép và cung cấp các gói dịch vụ trực tiếp cho các ứng dụng khách.

Bạn không thể tìm thấy Dịch vụ Cấp phép Flexnet trong tab Khởi động trong Trình quản lý Tác vụ . Để tìm mục khởi động cho Dịch vụ Cấp phép Flexnet, hãy làm theo quy trình này.

Nhấn phím tắt Windows + R để mở hộp thoại Chạy .

msconfig và nhấn Enter .

Chuyển đến tab Dịch vụ và tìm Dịch vụ cấp phép FLEXnet.

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ sản phẩm Adobe nào, hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác sử dụng Dịch vụ Cấp phép FLEXnet, thì bạn không được tắt dịch vụ cấp phép flexnet, vì nếu nó bị vô hiệu hóa thì các chương trình Adobe có thể ngừng hoạt động.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest