Táo

Tab Âm thanh trong Bảng điều khiển âm thanh được sử dụng để thay đổi chủ đề âm thanh cho hệ thống. Nó cũng có thể được sử dụng để thay đổi hoặc tắt âm thanh thông báo của Windows. Nó chứa tất cả các âm thanh hệ thống và sự kiện mà người dùng có thể kiểm tra và thay đổi cho ...

Vì vậy, bạn có Moto G4 Plus mới của mình và bạn muốn root nó để cài đặt phần mềm tùy chỉnh, xóa các ứng dụng hoặc chỉ có quyền tự do lựa chọn. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện.Trước khi chúng ta bắt đầu hãy nêu một số sự kiện trước tiên, phương pháp này hoạt độn

Windows

Giữ an toàn trong khi sử dụng máy tính của bạn chắc chắn là ưu tiên số một vì nhiều người sử dụng máy tính của họ để lưu trữ thông tin có giá trị như số thẻ tín dụng, thông tin đăng nhập PayPal, tệp doanh nghiệp, v.v. muốn xảy ra nhưng những sự kiện này là có thật và chúng có thể xảy ra với bất kỳ ai.Hãy

Emprego