Táo

Người dùng YouTube đã báo cáo rằng trình tệp của YouTube không hoạt động. Điều này đã xảy ra trên khắp thế giới. Khi tìm kiếm một truy vấn và đặt bộ lọc ngày tải lên gần đây nhất là giờ hoặc ngày trước, kết quả từ ngày, tuần hoặc tháng trước ...

Glorious không được nhiều người biết đến vì đây là một công ty tương đối mới, tuy nhiên, họ đã đưa ra một số sản phẩm tốt nhất thế giới ở nhiều hạng mục và phương châm của họ là thiết kế những thứ có thể đạt được vị trí hàng đầu. sự thật, như ...

Windows

Hơi nước là một chương trình phức tạp xử lý rất nhiều quy trình khác nhau và bạn có thể không nhận thức được một số trong số đó. Bởi vì điều đó, nó là hợp lý để mong đợi những điều đi sai tại một điểm nhất định và nó có thể thậm chí không phải là lỗi của hơi nước. Các máy tính khác nhau có các cài đặt khác nhau được bật và các nhà phát triển Steam không thể dự đoán được hành vi của từng

Việc jailbreak thiết bị iOS của bạn sẽ mở ra một thế giới cơ hội hoàn toàn mới cho bạn. Nó mang đến các tính năng và chức năng bổ sung trên iPhone của bạn, những tính năng này không khả dụng trên các thiết bị chưa được giải mã. Nhưng, bên cạnh những lợi thế, jailbreaking có những nhược điểm riêng của nó. Quy trình này s

Emprego

Lỗi api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll bị thiếu thường gặp bởi người dùng Windows sau khi cập nhật iTunes lên phiên bản mới nhất. Hầu hết người dùng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này không thể mở iTunes.Từ các cuộc điều tra của chúng tôi, có vẻ như vấn đề đã diễn ra trong vài năm và