Tệp RTF (.rtf) là gì và nó khác với các định dạng văn bản khác như thế nào?

Người dùng làm việc với các định dạng văn bản có thể đã thấy định dạng RTF đôi khi. Hầu hết thời gian các tệp sẽ ở dạng DOCX hoặc TXT cho các nhu cầu thông thường, tuy nhiên, sẽ có một số tệp có phần mở rộng .rtf. Nhiều người dùng không biết tệp RTF là gì, sẽ tự hỏi những tệp này là gì và chúng khác với các định dạng khác như thế nào. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về tệp RTF một cách chi tiết.

Tệp RTF là gì?

Các sản phẩm của Microsoft, chẳng hạn như WordPad và Office, sử dụng RTF còn được gọi là Định dạng Văn bản Đa dạng thức. Định dạng này được phát triển bởi Microsoft vào năm 1987 cho các sản phẩm của họ. Ý tưởng tạo ra định dạng này có liên quan đến việc trao đổi tài liệu đa nền tảng. Hầu hết các chương trình xử lý văn bản đều có thể đọc định dạng này mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Định dạng này có thể chứa các định dạng khác nhau như in nghiêng, in đậm, phông chữ, kích thước và hình ảnh bên trong nó. Vì nó là một tài liệu đa nền tảng, người dùng có thể tạo một tệp RTF trong một hệ điều hành và mở nó trong một hệ điều hành khác mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Định dạng mặc định cho Microsoft WordPad là RTF. Nếu người dùng cố gắng lưu tệp thông qua WordPad, theo mặc định, tệp sẽ lưu dưới dạng RTF trừ khi người dùng thay đổi tệp. Tuy nhiên, Windows đã ngừng cập nhật định dạng RTF sau năm 2008. Thời gian duy nhất các tệp RTF được sử dụng để các chương trình cũ hơn hoặc nền tảng khác có thể chạy nó.

Sự khác biệt giữa RTF và các định dạng văn bản khác?

1. Sự khác biệt giữa RTF và DOC / DOCX

Cả hai định dạng RTF và DOC đều được phát triển bởi Microsoft. RTF là một định dạng cũ hơn nhưng ngày nay không được sử dụng nhiều. Ngày nay, các định dạng DOC ngày càng phổ biến và thông dụng. Tệp định dạng DOC có thể mang nhiều định dạng hơn định dạng RTF. RTF đơn giản và hạn chế khi nói đến các tùy chọn; nó chỉ cung cấp độ nghiêng, kiểu, kích thước và độ đậm của văn bản trong khi định dạng DOC cung cấp nhiều hơn thế. Do đó, kích thước của RTF sẽ nhỏ so với tệp DOC có thể chứa lượng dữ liệu lớn hơn. Khi mở hai tệp này trong một trình soạn thảo văn bản đơn giản, tệp RTF sẽ có thêm một số chi tiết nhưng hầu như có thể đọc được và người dùng có thể chỉnh sửa nó. Tuy nhiên, các tệp DOC không được mã hóa dưới dạng văn bản và sẽ khó có thể xem thông tin của tệp DOC trong một trình soạn thảo văn bản đơn giản.

2. Sự khác biệt giữa RTF và TXT

Tệp TXT / Văn bản là một tệp văn bản thuần túy không chứa bất kỳ định dạng nào như nghiêng, đậm và cỡ chữ. RTF có khả năng định dạng văn bản. Có một số trình soạn thảo văn bản có thể cung cấp định dạng, nhưng tất cả sẽ bị mất khi người dùng lưu tệp TXT đó. Định dạng tệp RTF được tạo trong một chương trình sẽ giữ nguyên trong các chương trình khác, không giống như tệp TXT. Cả hai định dạng này đều là định dạng văn bản đa nền tảng. Định dạng duy nhất mà văn bản thuần túy có thể có là khoảng cách và ngắt dòng giữa các từ hoặc đoạn văn. Việc căn chỉnh các đoạn văn chỉ có thể được thực hiện với tệp RTF chứ không phải tệp TXT. Hình ảnh cũng có thể được nhúng vào các tệp RTF mà trình soạn thảo văn bản đơn giản không thể mở được. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình xử lý văn bản đều có khả năng đọc bất kỳ tệp văn bản thuần túy nào mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest