BEST FIX - Lỗi trình cắm bị chặn trên Safari

Việc khắc phục vấn đề thực sự đơn giản. Vấn đề là các phiên bản trước của Adobe Flash Player, cần thiết bởi phần lớn các trang web không còn được hỗ trợ vì Adobe đã cập nhật plugin flash. Nhiều người dùng, nghĩ rằng họ có plug-in mới nhất nhưng tôi có thể cho bạn biết, nếu bạn nhận được lỗi này thì bạn KHÔNG. Sau khi làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ có thể khắc phục sự cố và cập nhật Plugin Adobe Flash của mình.

- Để khắc phục vấn đề này, bạn cần phải tải xuống Adobe Flash Player mới nhất và cài đặt nó.

- Truy cập http://get.adobe.com/flashplayer/ và nhấp vào nút Tải xuống để bắt đầu tải xuống.

- Sau đó đi đến thư mục tải xuống của bạn, hoặc bằng cách vào Window -> Downloads hoặc bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ hướng xuống trên trình duyệt Safari hoặc bằng cách vào Finder -> Go -> Downloads

- Sau đó, mở tệp Adobe Flash Installer và tiến hành các hướng dẫn trên màn hình.

Bạn sẽ cần mật khẩu cho tài khoản người dùng mac của bạn để tiến hành cài đặt nếu bạn có, và bạn cũng sẽ cần phải đóng tất cả các trình duyệt đang mở để tiến trình cài đặt diễn ra thành công.

Không thể cài đặt Flash Player vì bạn đã quên mật khẩu OS X của mình

Nếu bạn quên Mật khẩu OS X thì tốt nhất là tải xuống Chrome (đi kèm với Plugin Flash) và không yêu cầu mật khẩu để cài đặt. Nếu bạn vẫn muốn đặt lại Mật khẩu OS X của mình, hãy truy cập trang hỗ trợ của Apple trên https://support.apple.com/en-gb/HT201240

Facebook Twitter Google Plus Pinterest