Honor 10 Lite, Huawei Nova 5i Pro, Nova Lite 3, P30 Lite, LG Q92 5

Các bản cập nhật mới được cung cấp cho các thiết bị Android khác nhau. Danh sách hôm nay bao gồm Honor 10 Lite, Huawei Nova 5i Pro, Huawei Nova Lite 3, Huawei P30 Lite, LG Q92 5G, Kyocera Android One S6, OPPO Reno3 A và OPPO Reno A (128GB).

Tổng quan chi tiết có thể được tìm thấy dưới đây.

Honor 10 Lite

Bản cập nhật tháng 8 mới nhất đã có cho Honor 10 Lite. Nó đến dưới dạng phiên bản 10.0.0.216, là bản nâng cấp từ 10.0.0.210 và được đo ở 105MB. Kiểm tra bảng thay đổi bên dưới:

Changelog
Tích hợp các bản vá bảo mật của Google được phát hành vào tháng 8 năm 2020 để cải thiện bảo mật hệ thống.

Honor 10 Lite, Huawei Nova 5i Pro, Nova Lite 3, P30 Lite, LG Q92 5

Nguồn

Huawei Nova 5i Pro, Nova Lite 3 và P30 Lite

Huawei Nova 5i Pro

Hiện đã có phần mềm cơ sở mới cho Huawei Nova 5i Pro giúp tăng cường bảo mật và hiệu suất chung của thiết bị. Nó đi kèm với phiên bản 10.1.0.92 lên từ 10.1.0.90. Dưới đây là bảng thay đổi ngắn gọn và rõ ràng:

Changelog
Bản cập nhật này kết hợp các bản vá bảo mật Android và tăng cường bảo mật cho hệ thống điện thoại di động.
Nguồn

Huawei Nova Lite 3 (Nhật Bản)

Huawei Nova Lite 3 hiện đang nhận bản cập nhật bảo mật mới nhất trên Rakuten Mobile Japan là phiên bản 10.0.0.235. Nó nâng cao tính ổn định và bảo mật của hệ thống.

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite cũng đang lấy OTA tháng 8 mang phiên bản 10.0.0.280, là bản nâng cấp từ 10.0.0.247. Nó tập trung vào việc tăng cường bảo mật của thiết bị. Tìm bảng thay đổi bên dưới:

Changelog
Bảo mật: Các bản vá bảo mật tích hợp của Android được phát hành vào tháng 8 năm 2020 để cải thiện bảo mật hệ thống.
Nguồn

Honor 10 Lite, Huawei Nova 5i Pro, Nova Lite 3, P30 Lite, LG Q92 5

Huawei P30 Lite

LG Q92 5G (Hàn Quốc)

Bản cập nhật bảo mật tháng 8 sẽ được tung ra cho người dùng LG Q92 5G ở Hàn Quốc dưới dạng phiên bản Q920N10e. Bạn có thể đính kèm các video được quay trong ứng dụng U + AR trong ứng dụng nhắn tin sau bản cập nhật này và cũng cải thiện bảo mật hệ thống. Dưới đây là bảng thay đổi:

Changelog
-Các cải tiến đã được thực hiện để có thể đính kèm video quay trong ứng dụng U + AR trong ứng dụng tin nhắn.
-Bảo mật điện thoại di động đã được tăng cường với các bản cập nhật bảo mật của Google.
Nguồn

Kyocera Android One S6 (Nhật Bản)

Kyocera Android One S6 đang nhận bản vá bảo mật mới nhất trên Y!Di động giải quyết các sự cố đã biết và tăng cường bảo mật. Số bản dựng cho bản cập nhật này là 1.080BE. Đây là bảng thay đổi:

Changelog
-Cải thiện tình huống không thể kết nối các cuộc gọi khẩn cấp (110, 118, 119) trong một số điều kiện nhất định.
-Cải thiện các trường hợp khởi động lại hiếm hoi
-Cải thiện bảo mật
Nguồn

OPPO Reno A (128GB) & Reno3 A

Phiên bản tiếng Nhật của OPPO Reno3 A và OPPO Reno A (128 GB) trên Rakuten Mobile Japan đang tìm nạp bản cập nhật mới nhất giúp tăng cường bảo mật hệ thống và hiệu suất tổng thể. Nó có phiên bản A.23 cho OPPO Reno3 A và cho OPPO Reno A, số phiên bản là A.24.

Đó là tất cả bây giờ, hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật.

Facebook Twitter Google Plus Pinterest